Đã đóng

add admob native ads to my application

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

i have an android app that bring content from rss and want to add native admob ads to it

my app name : "Universal - Full Multi-Purpose Android App" i purchased it from codecanyon and want to add native ads to bottom of rss post in the app.

IMPORTANT : i will hire the one who already do that to the same app so he shold give me a demo of his work on same app

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online