Còn mở

Deploying web pages application and web Services API (Technology .NET/MVC/MySql)

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Deploying web pages application and web API (Technology .NET/MVC/MySql) on same shared host as two different applications so that web services are consumed independently by different channel like web page application, android app, ios app etc. I am open to discussions on other suggestions and options to make hosting of application more successful, provided the suggestion and solution is cost effective and economical.

There is a long term scope of other hosting and website management work along with other maintenance work, if we go along well in future.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online