Đã đóng

Python - Send email template

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need a developer to write code which is able to send an email template (plain text) to a specific address via outlook 2013. Before the email is sent, I need the script to prompt the user via a text box, which allows the user to be able input text, which is then added to a specific location within the body of the text email(content in the body will be provided) and then sent to the destination.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online