Đã đóng

Crear un archivo 3D en Autodesk Revit a partir de un plano 2D

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €131 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Necesito crear diseños 3D en Revit a partir de planos de viviendas en 2D. Son planos de viviendas de una planta. Comenzaremos por uno como prueba, pero necesitaré más. No duden en consultar lo que necesiten. Muchas gracias.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online