Đã đóng

Do some 3D modeling

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp5492203 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp2500000 - Rp7500000 IDR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a 3D model of something. I've experience working in vendor software BIM development. I can use 3d software like Autodesk revit, autocad etc. My background study is civil engineer. I've been working in contractor in some project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online