Còn mở

I would like to hire a 3D Rendering Expert

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £144 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Please [Removed by [url removed, login to view] Admin] your detailed and I tell you my Project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online