Help me sell magazine Advertising slots

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

Hi

I have a magazine that I need to sell 100 ads and I don't have time to ring around to get people to buy the ad space , so I'm looking for someone that will.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online