Đã đóng

Write a functionality in the existing software system that have written in Java and Spring framework.

Dự án này đã được trao cho krishan27 với giá $12 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I have a software system that have written in Java and Spring framework. I want someone to write a extra implementation in the existing system. The task is not complicated but required skills in Java and Spring framework.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online