Đã hoàn thành

Animated Explainer Video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rabbitncarrot với giá $155 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

We are opening a new English Academy and we want someone to create the storyboard, and an animated explainer 30-45 secs video about one of our Intensive English program with an Australian Voice Over.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online