Đã hoàn thành

Build a Shopify store for 1 product

Dự án này đã kết thúc thành công bởi salasarcyber với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Show me you read my project details before bidding please!

I need someone to create a Shopify shop for 1 product. My current shop is in THAI and the shop needs to be in Thai too:

[url removed, login to view]

I leave design up to you, but it needs to look good, both on mobile and on desktop (responsive). Images and text can be copied from the original page if desired.

Sincerely,

Francis.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online