Đã đóng

Integrate Discuss comment system in my wordpress website

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2465 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi Freelancers,

I am looking for a expert wordpress developer who have experience with discuss API. I want to integrate discuss comment system in my wordpress pages.

Apply only if you can do this work. I will give highest ratings if i get my work successfully. My budget for this job is 1500 INR.

Looking forward to your proposals. Thank You

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online