Đã hoàn thành

132779 private job for bren22

Hi there,

Would very much like you to do the testimonial.

Andrew

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: article private job

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét )

Mã Dự Án: #1878950

Đã trao cho:

bren22

Hello, Thanks very much. Just let me know the details of what you want: the script, length, subject and anything else. I'll be happy to get it done. Thanks, Brendan

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0