Đang Thực Hiện

Help me write something

Được trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹5014 cho công việc này

ksh5a28721779c93

I am a content writer for newspaper, Writing a report isnt any new for me but this is my first bid so i have put 5000 less than what it actually said. Relevant Skills and Experience News writing, news website writing, Thêm

₹2250 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0