Đang Thực Hiện

[url removed, login to view] work

[url removed, login to view] project work

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: net work, net project work, work asp net, deploy net asp project, asp net apponitment project, asp net project, andromeda2004, project asp net, project work net mumbai, asp net ecommerce project

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1056665

Đã trao cho:

Trevol

i have skills to complete this work

$50 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

RayioShyam

Please check pmb and lets get started

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Nanital

Hi, Please provide us complete scope of work. Thanks

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
futurevisionfv

HI,Asp.net(c#) professionals here. Please check your PMB. Thank You

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0