Đã Hủy

GetaFreelancer/Rentacoder Clone

Hi,

Need an exact clone of either getafreelancer or rentacoder including all features end-to-end (meaning payment, admin, posting, registering etc etc). It must be exact.

Thanks

Kĩ năng: .NET, ASP, Kĩ thuật

Xem nhiều hơn: rentacoder clone, rentacoder.net, payment meaning, rentacoder, getafreelancer, features net, net end, net features, getafreelancer posting, getafreelancer net, getafreelancer getafreelancer clone, getafreelancer admin, getafreelancer, exact features, clone net, end clone, clone features, clone rentacoder, clone asp, exact clone, Registering , timodav1, payment getafreelancer, posting getafreelancer, rentacoder etc

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Suva, Andorra

ID dự án: #44307

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

AndoCEO

check pm for demo

$80 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.4