Đã Hủy

custom project

custom project for vw7237226vw

Hey james here it is for you to test it.

I have to enter dummy text to make it 100 chars.

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: asterisk test, asterisk pbx project, dummy project, agcacorp, enter asterisk, pbx project, project pbx, asterisk custom, test asterisk, custom text upload, custom text boxes, project voice text mobile, custom text basket oscommerce, dotproject project custom sort, custom text preview javascript

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Winnipeg, Canada

Mã Dự Án: #4553521

3 freelancer đang chào giá trung bình $896 cho công việc này

itamarjp

please check pm.

$555 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1
abusayed2004

can do it....

$1578 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
3.9
avissol

******** 8 years of expertise ******** May i have the details please.

$555 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0