Đã Đóng

Fuzzy Logic Expert required -- 4

Fuzzy Logic Expert required for a urgent project. Only bid if you know and can start right away.

Kĩ năng: Big Data Sales, Excel, Visual Basic

Về khách hàng:
( 476 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #20916268