Đã hoàn thành

Project #2 for ffbittencourt

Được trao cho:

ffbittencourt

Bid is on! Let me know if you have specific topics in mind. Cheers :)

$250 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

samiranroy111

I have been waiting for this project. I hope I will satisfy you in the quality and content..

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
avantikaroy001

[url removed, login to view] is my blog.....please check of sample file. each article is written by me.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0