Đã đóng

Prefab / Container housing project design

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

You must have:

Experience in Prefab homes, not ordinary homes/construction (need to see samples)

Creative designing Containerized homes/malls/restaurants (need to see samples)

Master-planning a small housing project (need to see samples)

Develop & propose layouts based on given requirements

Structural/Civil/Mechanical background would be helpful

Be able to communicate in English

Available for this project at least 3 hours a day for 6 months

Comfortable to discuss during agreed hours

Seriously seeking a long-term association rather than exploring the opportunity

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online