Đã Đóng

Assist me with Bulk Marketing

I need someone to scour all e-commerce sites and list my product in volume. That product is a crib mattress that retails between $120-$250. I can provide most of the graphics and text all copy.

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà

Xem nhiều hơn: interspire email marketing bulk smtp, email marketing bulk, marketing bulk email, email marketing bulk database, commerce sites provide bidding price customer, menu graphics instead text joomla, php create graphics jpeg text, graphics rich text, graphics add text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #9019986

1 freelancer đang chào giá trung bình $277 cho công việc này

twe565e17fc8e381

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0