Đang Thực Hiện

140446 mange images

to make a very small application for manage images.

details in PVT

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: small application programming, programming images, pvt programming

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Italy

ID dự án: #1886621