Đã hoàn thành

network programmer required

Đã trao cho:

pkcoder

Hi Sir. I am a qualified programmer. I can do your work. kindly check pmb. Thank you

$30 SGD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

OShuqair

Hi, please checkout my message

$250 SGD trong 2 ngày
(104 Đánh Giá)
7.6