Đang Thực Hiện

157070 Software Project For Jet Team

Hi JetTeam,

As discussed per email.

Thanks.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: software project, net email software, software project net, net software project, email team, software project net, email software net

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

Mã Dự Án: #1903255

Đã trao cho:

$200 USD trong 2 ngày
(70 Đánh Giá)
6.4