Đã Đóng

NEED BPO PROJECT (B2B/B2C) (ONLY INTERNATIONAL )

Hi,

We need out bound/inbound call center project for long term from US/UK/Australia/Canada .

We are a BPO company based in India.

You need to send us project details.

***ONLY PROJECT CONSULTANT BID .

** COMMISSION WILL DISCUSS LATER .

Kỹ năng: BPO, Tổng đài

Xem thêm: project sydny australia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) HABRA, India

Mã Dự Án: #14875939