Đã Đóng

Special education shadow teacher

Need a special education shadow teacher to deal with a 4 years old autistic child as full time job from 9-5 in Istanbul

Kĩ năng: Truyền thông

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) istanbul, Turkey

ID dự án: #33738988