Đã hoàn thành

328381 myspace project

need simple help getting graphic to display on top of advertiser banner. Profile 2.0. Will take winning programmer a few minutes of chat. That is all. Must have chat and have experience with .css for myspace.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: banner advertiser, simple banner css, banner profile, need banner myspace, top banner css, css top banner, css simple banner, css banner top, myspace profile project, myspace banner, project profile myspace, need myspace banner, myspace graphic, css banner myspace, css myspace, myspace css profile, myspace profile simple, simple myspace profile, myspace chat, myspace programmer

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) longport, United States

ID dự án: #2074189

Được trao cho:

qavro

Thank you :)

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0