Đang Thực Hiện

153894 Data Entry Operators needed

Hi,

I need data entry operators. Please provide your monthly rates for working 8 hours a day (and 6 days a week) on internet.

More details by PMB.

Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data entry day week, monthly data entry, day week data entry, data entry operators needed, operators needed, data entry pmb, data entry rates, operators

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1900077