Đang Thực Hiện

156337 html pages for map links

Data entry for 150 static html pages

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, HTML

Xem thêm: html static pages, 150 pages, html map, map data, map data entry, 150 links, Data Map, html pages html data

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902522

Đã trao cho:

Dotcommakers

bid for dataentry plus changes in website as we talked.. please do escrow

$175 USD trong 10 ngày
(630 Đánh Giá)
7.4