Đang Thực Hiện

Private Project for vyadzmak

Help me migrate a script from C++ to Delphi as we have agreed.

Please do not bid, this project is only for vyadzmak.

Kỹ năng: Delphi

Xem thêm: script private, private script, migrate delphi, embose46, vyadzmak, script delphi, project login delphi, bid private project, project delphi, project installer delphi, project example delphi sql, project component delphi, private project script, project 7zip delphi, delphi project

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Ostratu / Corbeanca, Romania

Mã Dự Án: #1695684

Đã trao cho:

vyadzmak

Hi. I'm ready.

$650 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
4.4