Đã đóng

Open Cart E-Commerce Programmer

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Creating of a music streaming platform. Streaming engine is finished (icecast) and now looking for help to implement our graphic designers work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online