Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need fill spreadsheet, need fill spreadsheet data, fill spreadsheet data repost, fill excel spreadsheet data, fill spreadsheet data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14826057

Đã trao cho:

CAATULKUMAR1989

A proposal has not yet been provided

₹10000 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹7184 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
preethibojanapu

A proposal has not yet been provided

₹8000 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pavandevaguptapu

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
harishcsr4

A proposal has not yet been provided

₹1775 INR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0