Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

Data scrapping from ecommerce websites and providing it in excel

Editing images

Kỹ năng: Nhập liệu, Biên tập, Excel, Image Processing, Web Scraping

Xem thêm: get data entry done, data entry done, need data entry done, data entry done philippines

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14827680

Đã trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹7111 cho công việc này

₹10222 INR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5
₹3333 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0