Đã Hủy

need 50k likes on a page

hello i need 50k likes on a single page .

page have 310k likes now.

porject must be complete in 10 days.

lower bidder will be winner.

happy bidding

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: page need likes, need page likes, 50k likes page, 50k page, need 50k likes, facebook 50k, likes 50k, 50k days, facebook page 50k, 50k likes, need fan page likes, likes page, need likes page, 50k facebook, happy bidding spam, lower bidder

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Dunya pur, Pakistan

Mã Dự Án: #1742921

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

ssuet123

Hi i can provide u unlimited real FANS/FOLLOWERS. As i am not a reseller like others I am the geniun provider.Please check PM

$7 USD / giờ
(405 Đánh Giá)
6.8
FbTwSupplier

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$3 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
3.6