Đã hoàn thành

139523 Header for Blog - Humorous

I need a single header graphic for a humor related blog, Blog is about weird humor, you can see it at [url removed, login to view] - - something to do with a funny looking brain? I dunno.. be creative, it's an easy project and one to have fun designing.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic design humor, graphic design for blog, designing a blog, brain graphic design, humor blog, weird, i need a blog designing, funny see, blog funny, funny graphic, creative blog, easy blog header, creative header design, header blog, fun blog, design blog fun, creative design blog, header humor, humor header, graphic design blog header, blog designing, creative header, blog header graphic design, blog header graphic, design humor

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét )

Mã Dự Án: #1885698

Đã trao cho:

deepsniti

Please check PMB

$20 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0