Đang Thực Hiện

2625 Logo Mod

I currently have a company logo however I need it modified and text added so it can be used in a flash movie. The logo needs to be 300 X 400.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: movie company logo design, logo design movie, mod x, movie logo, logo design 300, flash movie company, logo anything, flash company logo, design mod logo, flash logo movie, logo movie, mod text, flash mod, movie company logo, company logo flash, logo flash movie, flash movie logo, logo 300, movie logo design

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

Mã Dự Án: #1753494

Đã trao cho:

wasudesigns

Please check PMB.

$18 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0