Đã hoàn thành

140047 vectorizing jpg graphic

I need someone to make me a vector version of the attached graphic and logo in illustrator. Please use "CloisterBlack BT" for the text and please do not outline.

I need this done ASAP.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: vectorizing a logo, logo design bt, jpg to vector illustrator, jpg to text, BT, outline vector, illustrator outline logo, outline graphic illustrator, text design jpg, jpg vector graphic, vector asap design, vector version, illustrator logo jpg, illustrator asap, asap vector logo, graphic vector logo, vector asap, vector graphic jpg illustrator, jpg logo vector, logo jpg vector, vector graphic illustrator, make graphic vector, make graphic illustrator, logo vectorizing, graphic text logo

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Beverly Hills, United States

ID dự án: #1886222

Được trao cho:

adpostter

Please View PM

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0