Đã hoàn thành

Make a eBook cover

Được trao cho:

hasmee

Dear Sir, I am at your service; Please see my PM. Have a nice time.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

MagicalDesigner

Sir i am Ready please check PM.

$70 USD trong 1 ngày
(145 Nhận xét)
7.3
alexbuild5

Hi there. I have a lot of experience in doing book covers. I can do a perfect and quick job.

$250 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
3.7