Đang Thực Hiện

logo for [url removed, login to view]

design a logo for [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: graphic design net, net logo, logo net, logo theme company design, logo paypal web design, logo background html design, net graphic, logo club flyer design, logo designing banner design

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) 78745, United States

Mã Dự Án: #1039079

Đã trao cho:

tania06

Here I AM ;)

$60 USD trong 2 ngày
(192 Đánh Giá)
7.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

o2iplanet

Hello, Kindly go through PM to review our logo design skills. Best regards, Viraj

$75 USD trong 7 ngày
(159 Đánh Giá)
6.9
lastkryptonian

Graphic designer and Photoshop expert, I'd be glad to work on this project. Thank you.

$60 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.4