Đang Thực Hiện

Need several icons made

Hi i need 4 icons made in 2 formats(about 20x20 and something about 64x64)

Icons are based on numbers mostly.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng, Illustrator, Photoshop

Xem thêm: icons photoshop, 57 * 57 icons, made, icons, coimbatore girls dating need numbers, icons based website, need numbers, need numbers pva, made graphic, icons numbers, numbers icons, need icons web page smaller, need icons forum, photoshop icons, 64x64 icons, 64x64, need icons project, icons 64x64

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Kanso, Croatia

Mã Dự Án: #1645411

Đã trao cho:

Djdesign

Let's STart ! can be done more detail in pm

$43 USD trong 1 ngày
(2304 Đánh Giá)
8.5

10 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

NovaStudios

See PM for details and questions

$60 USD trong 3 ngày
(66 Đánh Giá)
7.5
jamaluddinpitu

Hello Sir, Thanks for you work opportunity. Please have a look on PM:)

$40 USD trong 0 ngày
(193 Đánh Giá)
6.3
hasanrajani

Let's Start Immediately.

$45 USD trong 1 ngày
(97 Đánh Giá)
5.9
whcustoms

would like to discuss the rest in pmb>>

$40 USD trong 1 ngày
(83 Đánh Giá)
5.2
PhpYouth

Hello sir i can start right now for you.. Regards PHPYOUTH

$30 USD trong 0 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2
kultech

I can start now. Please check PM and my review.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2
freelancer2010eu

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5
chukkalew

Job will be done ASAP! in the lowest cost!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
spiritstudio

Let's Start :)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0