Đã hoàn thành

Assemble & Desemble robot

Được trao cho:

Anthony989

Hello, I am Anthony from Sri Lanka and I am a FULL time freelancer. Relevant Skills and Experience Hello, I am Anthony from Sri Lanka and I am a FULL time freelancer. Proposed Milestones $ Thêm

$67 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $136 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
4.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
djoogjausarman

A proposal has not yet been provided

$165 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0