Đóng

Logo design

Dự án này đã được trao cho imngln với giá €19 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I downloaded my logo from shuttherstock basically I want my company name to be written in suitable font next to the logo. I want it in .eps and .ai format as well as with .png (without background) and .jpg format. Also in 2 variations.

I have attached the pdf and jpeg of the logo and once we meet I will share the .eps file.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online