Đã đóng

Need a CSS master

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

PM me with the word "I AM CSS NINJA" and I will check out your profile otherwise I won't consider you, because you don't read the scope of work.

1) I need to override CSS in a separate file called [url removed, login to view]

2) I am trying to make it like outlook, you must provide CSS in my "[url removed, login to view]" or I will not pay you.

3) Please see my attachments for specifications.

4) You must specify that you are CSS master in your profile.

I want to have a [url removed, login to view] in which I can control every aspect of the file manager.

If you cannot complete 100%, then I can not make a partial payment for partial work. Please do not accept this work unless you can complete 100%

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online