Đã Hủy

Facebook + Twitter marketing

This is a pretty new website. I need help in getting 10,000 likes in Facebook and atleast 1000 followers in twitter. No spam please.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị

Xem thêm: getting followers, spam twitter, twitter help, help 1000 likes, twitter likes website, need help marketing website, 1000 likes website, need 1000 followers twitter, twitter followers 1000, facebook internet marketing, marketing google facebook twitter, 1000 followers twitter, 1000 followers spam, twitter 1000 followers

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) kansas, United States

Mã Dự Án: #1659958

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

noyon47

Dear sir, Could you plz check pm for more. Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(58 Đánh Giá)
5.6