Đã Hủy

need 1000 app user from USA-CANADA

hello there

i made a Babies app on facebook and i need to be shared then used by 1000 americain and candian users

payment will be after i check the profiles !

lower bid is the winner

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: seo app, babies, app seo, facebook 1000 app, facebook winner app, app 1000 facebook, 1000 app facebook, facebook app user, 1000 app, 1000 facebook app, bid app facebook, 1000 user facebook, 1000 users facebook app, 1000 usa, app marketing facebook, facebook app usa, facebook canada users, facebook app marketing, usa app, payment facebook app, check facebook app, facebook app check, check app facebook, facebook check app, app facebook profiles

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) mahelma, Algeria

Mã Dự Án: #1655846

3 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$2 USD / giờ
(3144 Đánh Giá)
8.7
rfhjtguy

PLEASE SEE PM

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
puX66VpDzzZ

Please check the PMB

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0