Đã Đóng

MTA | Send Grid

Send Grid is one of the Most established company among its Competitors.

I want to established such a Powerful Online Business Model from India.

What will be the Challenges, Budget, Internet speed Requirement etc...

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Linux, Tiếp thị, Quản trị hệ thống

Xem thêm: send grid, system challenges, online business model, marketing online india, internet business model, admin india, india model, mta admin, online marketing admin, grid pending, internet speed, challenges leadership india, internet model, grid system, english proofreading india budget, average internet typing speed

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #1704498

2 freelancer đang chào giá trung bình £5250 cho công việc này

DG0J5g8rL

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£5000 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
quality360

Hi,Please see PMB.

£5500 GBP trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0