Đang Thực Hiện

web application

need engine web application library books

html <-> Apache <-> Tomcat <->Java Server <-> MySQL

Java Server:

Books Library: look, add, update, download_links

relevant to the evening of 15 May! pay $ 300

first contact PM or mail

Kỹ năng: AJAX, J2EE, Java, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: web-application, Web Application, java web application, Application Engine, contact application, java server 300, update apache, java server web, mail application, web library, java engine, application html, mail java, need web application, mail server tomcat, mysql web application, application library, library application, mysql tomcat, application update java, web application development links, update application, java mysql web, java mysql apache, java html application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Flowery Branch, United States

Mã Dự Án: #1057339

Đã trao cho:

azzhard

i may ver fast help you!

$300 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0