Đã Đóng

We have International Voice Campaigns. Looking for qualified centres.

Center has to handle outbound sales campaign. No upfront No royalty No consultation fees. Need good qualified center with immediate start.

Kỹ năng: BPO, Tổng đài, Leads, VoIP

Xem thêm: looking outbound sales campaign, campaigns wanted call centres, need call center campaigns, telemarketing campaigns looking

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14813628

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

₹27777 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dharsika

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0