Đã Đóng

Sales and Marketing

I need some help with finding some leads.

Kỹ năng: Leads

Xem thêm: need help marketing, need help finding manufacturer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14896345

4 freelancer đang chào giá trung bình $1086 cho công việc này

$1250 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
Gribble813

Well versed in internet research.

$944 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Outsourcingcoy

Need to understand your product Relevant Skills and Experience Sales, Leads Proposed Milestones $900 USD - Completion Need Product Details

$900 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
writerfame

Hi, I can help you find quality leads. Let's talk!

$1250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0