Đã Đóng

Simple Structural Analysis Question

See the pdf here: [url removed, login to view] This table must be able to hold a 1500 lb axle. Will it? Prove it to me. Thanks in advance.

Kỹ năng: Toán học

Xem thêm: simple mathematics, simple will, simple question daily life, simple form email results, table pdf

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1703054

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

shunnonoy

I want to do this .

$100 CAD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
R4pC02BxA

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0