Đang Thực Hiện

Math Assignment 2

: just answer the questions I need it as sooon as u can :))))))))))

Kỹ năng: Toán học, Matlab and Mathematica

Xem thêm: matlab math, questions mathematics, mathematics questions, joomla answer questions component, matlab mathematics, multiple answer questions flash, aspnet answer questions yahoo, random multiple answer questions, answer questions job review

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Hamilton, New Zealand

Mã Dự Án: #1058334

Đã trao cho:

amanda5101

Please check my PM. Thanks.

$40 NZD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

dobreiiita

Ready to start now.Check PM

$30 NZD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
4.7
abbie3290

Please check your PMB.

$32 NZD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.2
saranga86

I'm a civil engineer. I can do this.

$60 NZD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8