Đã hoàn thành

Math Assignment 2

Được trao cho:

amanda5101

Please check my PM. Thanks.

$40 NZD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

dobreiiita

Ready to start [login to view URL] PM

$30 NZD trong 0 ngày
(47 Nhận xét)
4.7
abbie3290

Please check your PMB.

$32 NZD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
saranga86

I'm a civil engineer. I can do this.

$60 NZD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.8